BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOŚLIWIU

Wyposażenie i zbiory

Opublikowano 9 września 2008

OTO JA – WASZA BIBLIOTEKA

    

W bibliotece panuje przyjemny nastrój. Regały na książki i inne zbiory są koloru zielonego. Zbiory rozmieszczone zostały według obowiązującej, na całym świecie, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (w skrócie UKD ). Nasi czytelnicy mogą samodzielnie, z zakładką, wybierać książki, jest to tzw. ,,wolny dostęp do półek”.

  

Wypożyczanie książek odbywa się przy użyciu komputera i czytnika, czyli w sposób zautomatyzowany. Od tego roku uczniowie mają także swoje karty czytelnika z indywidualnym kodem.  Również książki, zaraz po ich zakupieniu, mają naklejane swoje kody, dzięki którym można je ,,wczytać” na elektroniczną kartę czytelnika.

 

  

W pracowni ICIM działa URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE:
  drukarka, kserokopiarka i skaner.

Zawsze staramy się, aby tematem wystaw bibliotecznych były te jak najbardziej bieżące i ważne dla Gminy i Kraju, jak na przykład o przystąpieniu do UNII EUROPEJSKIEJ.

  

Naszym czytelnikom oferujemy czasopisma.

   

dla dzieci

 

dla nauczycieli

 „Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać”