BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOŚLIWIU

Wyposażenie i zbiory

Opublikowano 9 września 2008

OTO JA – WASZA BIBLIOTEKA

W bibliotece panuje przyjemny nastrój. Regały na książki i inne zbiory są koloru zielonego. Zbiory rozmieszczone zostały według obowiązującej, na całym świecie, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (w skrócie UKD ). Nasi czytelnicy mogą samodzielnie, z zakładką, wybierać książki, jest to tzw. ,,wolny dostęp do półek”.

 

Wypożyczanie książek odbywa się przy użyciu komputera i czytnika, czyli w sposób zautomatyzowany. Od tego roku uczniowie mają także swoje karty czytelnika z indywidualnym kodem.  Również książki, zaraz po ich zakupieniu, mają naklejane swoje kody, dzięki którym można je ,,wczytać” na elektroniczną kartę czytelnika.

Zawsze staramy się, aby tematem wystaw bibliotecznych były te jak najbardziej bieżące i ważne dla Gminy i Kraju, jak na przykład o przystąpieniu do UNII EUROPEJSKIEJ. 

Naszym czytelnikom oferujemy czasopisma.

  

dla dzieci

 

dla nauczycieli

 „Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać”