BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOŚLIWIU

Rok 2014-2015

WITAJCIE PONOWNIE W BIBLIOTECE!

Zaczęły się zajęcia fotograficzno-filmowe.
Na pierwszych zajęciach przygotowaliśmy zdjęcia
wykonane w programie PowerPoint.

         W regulaminie wypożyczalni nastąpiły zmiany. W tym roku szkolnym czytelnicy mogą mieć na koncie 3 książki. Termin wypożyczenia został wydłużony do jednego miesiąca. Każdy uczeń za terminowe oddanie książek otrzyma raz na miesiąc +1 punkt lub -1, gdy nie rozliczy się na czas. Te zasady nie dotyczą lektur obowiązkowych, ponieważ oddawane są dopiero po omówieniu na lekcji, ale nie później jak przed upływem tygodnia.
 
 PAŹDZIERNIK
MIĘDZYNARODOWYM  MIESIĄCEM
BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Czeka na Was wiele atrakcji: 

1.
1. Konkurs rodzinny na komiks białośliwskiej baśni
 
 ,,Zaklęta w kamień”. Zaproście do udziału waszych bliskich.
 
2. Konkurs kaligraficzny – pięknego pisania.
 
3. 3. Zabawa konkursowa ,,Podchody”.
 
4. Konkurs na grę lub zabawę biblioteczną. 
5. Układanie książek.
                                                                    Zapraszam