BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOŚLIWIU

O czytaniu

  Opublikowano 30 sierpnia 2011

PRZEPIS NA …  ,,DOBRE” CZYTANIE: 

 W trakcie czytania mają miejsce dwa równoległe

procesy: widzenie i myślenie.

Z tego punktu

widzenia najlepiej jest czytać w pozycji siedzącej,

 a tekst ustawić tak, aby linia wzroku przebiegała

 prostopadle do płaszczyzny stronicy, a książka

 była ustawiona pod kątem 45 stopni w stosunku do powierzchni stołu.

 Oko najmniej się męczy, gdy tekst znajduje

się w odległości

od 25 do 45 cm  od czytającego.

  

Aby nadmiernie nie zmęczyć wzroku, należy przestrzegać

następujących zasad:

-  robić krótkie, np. 5-10 – minutowe przerwy w czytaniu,

-  w czasie długotrwałego czytania wskazane jest

wietrzenie pomieszczenia, gdyż mózg potrzebuje

tlenu do prawidłowego funkcjonowania,

-  najlepiej czytać przy świetle dziennym lub przy

lampce, która mocno oświetli czytany tekst,

-  niektóre osoby mogą mieć włączoną cichą muzykę.