BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOŚLIWIU

Bibliografia

 

WALENTYNKI:

 • ANDRZEJEWSKA Grażyna. Only love (scenariusz przedstawienia) // Bibl. w Szk. – 2002 nr 12 s. 17-18
 • BOJARSKA Barbara, Kuryłek Anna. „Wielka miłość nie wybiera”: [montaż poetycki] // Bibl. w Szk. – 1996 nr 1 s. 10-12, bibliogr.
 • JACHIMCZAK Barbara. „Kim właściwie była…”. Montaż poetycko-muzyczny // Bibl. w Szk. – 1992 nr 7/8 s. 34-36
 • JACHIMCZAK Barbara Wanda. Magia kwiatów: scenariusz walentynkowy // Bibl. w Szk. – 2005 nr 12 s. 30-31
 • JACHIMCZAK Barbara. Przed walentynkami – scenariusz wieczoru // Bibl. w Szk. – 2002 nr 12 s. 18-19
 • KAZIMIERCZYK Jolanta. Pyłem księżycowym być na twoich stopach: [scenariusz spotkania poetyckiego] // Bibl. w Szk. – 1996 nr 1 s. 8-9
 • ŁUKASIK Barbara. Miłość w literaturze: montaż poetycko-muzyczny z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich // Bibl. w Szk. – 2003 nr 1 s. 14-15
 • MILEWSKA Maria Iwona. Czy mnie kochasz? Scenariusz walentynkowego spotkania poetyckiego // Bibl. w Szk. – 2005 nr 12 s. 26

   WIOSNA:

 • BARANOWSKA Sylwia. Powitanie wiosny: scenariusz // Bibl. w Szk. – 2004 nr 1 s. 20
 • JUSTYŃSKA Janina. W tym dniu nie warto iść na wagary: (propozycja powitania wiosny z przejęciem przez uczniów władzy w szkole) // Bibl. w Szk. – 2001 nr 2 s. 9 
 • KUTRYBAŁA Lidia, Gawryś Jolanta. Wiosno, przyjdź!: scenariusz uroczystości dla klas I-III z okazji rozpoczęcia wiosny // Bibl. w Szk. – 2002 nr 1 s. 23-24

   POŻEGNANIE SZKOŁY:

 • BIAŁKOWSKA Mirosława. „Załoga już opuszcza pokład”: scenariusz uroczystości pożegnania klasy ósmej // Bibl. w Szk. – 1999 nr 5 s. 6-8, bibliogr.
 • FLIS Bożena. Do zobaczenia: scenariusz pożegnania uczniów klas VI // Bibl. w Szk. – 2002 nr 3 s. 25-26
 • FRYC Lucyna. Pożegnanie uczniów klas VIII // Bibl. w Szk. – 1996 nr 4 s. 16
 • JACHOWSKA-STASIAK Jadwiga. Pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej // Bibl. w Szk. – 1995 nr 5 s. 17
 • KAPITAN Sławomir. Trędowaty, bo niekochany. Inscenizacja na zakończenie klasy ósmej // Bibl. w Szk. – 1995 nr 5 s. 12-14  

   PASOWANIE NA CZYTELNIKA:

 • GOROL Elżbieta. Dziwna przygoda w bibliotece: scenariusz przedstawienia do wykorzystaniapodczas uroczystości przyjęcia w poczet czytelników // Bibl. w Szk. – 2005 nr 12 s. 24
 • KLINKOSCH Małgorzata. Zaproszenie do bajki. Przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników // Bibl. w Szk. – 1994 nr 9 s. 11
 • KOBYLAK Helena. Uroczyste przyjęcie w poczet czytelników // Bibl. w Szk. – 1993 nr 1-2 s. 4
 • LEWANDOWSKA Anna, ZAWADZKA Danuta. Kosmici w bibliotece: (scenariusz pasowania) // Bibl. w Szk. – 2001 nr 12 s. 16-17
 • LUDWIKOWSKA Magdalena. Pasowanie na czytelnika // Bibl. w Szk. – 1991 nr 2 s. 22-24  
 • MIKOŁAJCZAK Renata, JEŻ Anna, OLSZEWSKA Danuta. Jesteśmy czytelnikami biblioteki szkolnej! (Uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników biblioteki szkolnej) // Bibl. w Szk. – 1993 nr 6 s.
 • SZWAJCA Aldona. Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I // Bibl. w Szk. – 1997 nr 3 s. 22-23
 • TRAPP Danuta. Pasowanie uczniów klasy I na czytelników // Bibl. w Szk. – 2006 nr 12 s. 19-20
 • WÓJCICKA Elżbieta. Niezapomniana wizyta – uroczyste pasowanie na czytelnika // Bibl. w Szk. – 1999 nr 9 s. 22-24

   ŻUKOWSKA Izabela. Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej // Bibl. w Szk. – 2000 nr 1 s. 6-7, bibliogr.

   KULTURA I WYCHOWANIE

 • BORAWSKA Marianna. Czarodziejskie słowo: scenariusz inscenizacji na podstawie opowiadania Walentiny Osiejewej // Bibl. w Szk. – 2003 nr 11 s. 24
 • OWCZAREK Ewa. Przedział ludożerców. Scenariusz przedstawienia na podstawie wiersza Tadeusza Różewicza „List do ludożerców” // Bibl. w Szk. – 2004 nr 6 s. 22-23